Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Blog

Lactobacillus rhamnosus HN001

Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji atopije i alergijskih bolesti deteta

Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji atopije i alergijskih bolesti deteta, potvrđen je u mnogim studijama. Ovaj soj je jedan od retkih sojeva koji pokazuju višestruke efekte, na metaboličko stanje majke, njeno mentalno blagostanje i imunitet i zdravlje deteta.

Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji atopije i alergijskih bolesti još u trudnoći

Crevna mikrobiota majke, tokom trudnoće, ima snažan uticaj na mikrobiotu deteta i sledstveno na njegov imunitet. Smatra se da maternalno-fetalna transmisija mikroba tokom trudnoće (in utero kolonizacija) može imati značajan uticaj na razvoj imuniteta, nervnog sistema, ponašanja i metabolizma deteta. Takođe, ulogu imaju imaju i antibiotska terapija majke, porođajni put, tip hranjenja novorođenčeta (dojenje ili mlečna formula), kupanje, dodir sa majčinom kožom, kao i primena inkubatora, mehaničke ventilacije, invazivne centralne linije, ishrana kroz kateter…

Različite studije ukazuju da faktori sredine tokom prenatalnog perioda mogu modifikovati gensku ekspresiju i osetljivost na različite alergijske bolesti putem epigenetske modifikacije. Utvrđeno je da primena soja  L. rhamnosus HN001tokom trudnoće i perioda dojenja ima pozitivno dejstvo u prevenciji atopijei alergijskih bolesti dece, pomoću dva mehanizma delovanja.

2 mehanizma delovanja L. rhamnosus HN001

Prvi mehanizam je poboljšavanje funkcije crevne barijere, a drugi je uticaj na imunski sistem, čime se obezbeđuje bolji balans Th1/Th2 odgovora.

Pokazano je da je kod trudnica koje su tokom trudnoće uzimale L. rhamnosus HN001povećan nivo imuno markera IFN-ɣ u arterijskoj krvi, što utiče na stimulaciju Th1 i smanjenje Th2 imunskog odgovora deteta. Efekat predominacije Th1 odgovora ima ulogu u prevenciji nastanka atopijskih promena kod dece, jer je utvrđeno da osobe sa atopijskim promenama obično imaju niže nivoe Th1 citokina.

Očuvanje zdravlja majke i deteta

Upotreba probiotika u trudnoći je sve značajnija zbog izuzetne važnosti očuvanja zdravlja i majke i deteta. Pokazano je da L. rhamnosus HN001 podržava mnoge aspekte zdravlja i dobrobiti žene.

Ovaj soj je opsežno ispitivan kod trudnica, gde je pokazao sigurnost i efikasnost. L. rhamnosus HN001 je jedan od retkih sojeva koji pokazuju višestruke efekte, na metaboličko stanje majke, njeno mentalno blagostanje i imunitet i zdravlje deteta.

Gravidon A za trudnice i dojilje sa 12 vitamina, 9 minerala, najnovijom generacijom folata, đumbiromi probiotikom, osmišljena je da pokrije skoro sve potrebe u ishrani koje ovaj izazovni period nudi. Dodatak đumbira smanjuje mučnine, vraća energiju i podiže imunitet. Dodatna suplementacija probioticima pokazala se uspešnom kod podizanja imuniteta budućih mama i njihovih beba, kao i kod prevencije atopijskog dermatitisa i zdravstvenih tegoba u koje nas tokom života ovaj problem može uvesti. Naučna istraživanja o uticaju probiotika na precenciju ekcema.

Poznato je da je dobro balansirana mikroflora u crevima ključ zdravlja i da doprinosi jačanju imuniteta. Takođe je ustanovljeno da se crevna flora značajno menja tokom trudnoće. Crevni mikrobiom žene koja se nalazi u trećem trimestru trudnoće ima sličnu aktivnost kao mikrobiom osobe sa prekomernom telesnom težinom.

Treba znati i to da majka ima glavnu ulogu u razvoju zdrave crevne flore bebe, a time i njenog imuniteta.

Ispitivanja su pokazala da primena Lactobacillus Rhamnosus HN001:

  • Reguliše crevnu resorpciju i smanjuje mogućnost gojaznosti
  • Smanjuje rizik od pojave gestacionog dijabetesa kod trudnica
  • Smanjuje rizik od pojave postporođajne depresije
  • Smanjuje rizik od razvoja atopijskog dermatitisa kod novorođene dece za 50%
  • Smanjuje broj novorođene dece sa preteranom telesnom težinom
  • Smanjuje rizik od gojaznosti u kasnijim fazama života deteta

Izvor: trudnocaizdravlje.rs